تبلیغات
حقوق - مقاله های حقوق اساسی
 
حقوق
راهی اسان تر در به دست اوردن دانش حقوقی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محسن دوستگان
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
برای پیشرفت وبلاگ و بروز شدنه مطابق خواسته شما دوستان عزیز لطفا در این نظر سنجی شركت كنید.كدام نوع مطالب بهتر است؟؟؟ با تشكر محسن

دوشنبه 24 بهمن 1390 :: نویسنده : محسن دوستگان

عنوان مقاله:نفی حاكمیت فردی وابهامات ان در قانون اساسی

نام نویسنده: محمد رضا بهارستان فرد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی- زمستان85-شماره 6،7

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:گفتمان فقه اسلامی و رویكرد عدالت گرایانه بر مسئله برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده:حسن رحیمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله داد گستری شماره 45

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق خانواده و زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:عنایت الله یزدانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:پیام زن ،سال6-شماره 8 (ابان 1376)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

نام نویسنده:دكتر محسن اسماعیلی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:كنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:مرتضی الیاسی ص 141

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فصلنامه حكومت اسلامی سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 59) بهار 1390

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی و نهاده های سیاسی

نام نویسنده:مصطفی رحیمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كانون وكلای دادگستری مركز 1369 شماره 187،186

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:سازمان غیر حكومتی

نام نویسنده:دكتر محمد رضا حكاك زاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله تبصره

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مبانی اسلامی حق حاكمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی

نام نویسنده:علی صباغیان

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) شماره 22

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق بشر دوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:مسعود البرزی وركی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق دادگستری شماره 5

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:علم قانون گذاری در سایه حقوق اساسی

نام نویسنده:محسن قاسمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی شماره 3

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمیینی(ره)

نام نویسنده:محسن خلیلی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فصلنامه متین

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دیوان قانون اساسی فدرال المان

نام نویسنده:میشل فرومن ترجمه جواد تقی زاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی - مشاره 9 تابستان 1387 از صفحه 125تا 128

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی در ایران باستان

نام نویسنده:آیت الله عباسعلی عمید زنجانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی (سال دوم- زمستان 1383- شماره 3)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:تتبع نا تمام

نام نویسنده:جویا جهانبخش

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله ماه دین

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:محمد باقری محمد علی فلاح زاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق شماره 3 پاییز 1388

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نقش قانون اساسی در حل چلش های ملی

نام نویسنده:دكتر محسن رهامی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران زمستان 1383 شماره 66-2

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:منطق حاكم بر توجیه صیانت از قانون اساسی

نام نویسنده:دكتر عباس كد خدایی و محمد رضا ویژه

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران زمستان 1383 شماره 66-2

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مالكیت دراسلام و قانون اساسی ایران

نام نویسنده:دكتر حسین باهنر

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله دادرسی شماره 149

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصول و ویژگی های مردم سالاری دینی

نام نویسنده: سید حسن اسحاقی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجموعه نظریات شورای نگهبان

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نگرش فقهی و مقدماتی به پیش نویس قانون جمهوری اسلامی ایران- جیگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی ان

نام نویسنده:محمد باقر صدر

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فصلنامه معرفت شماره 43

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:كنترل مطابقت قواعد حقوق یمادون با قواعد حقوقی مافوق و نقش خاص ان در تضمین حقوق و ازادی های فردی

نام نویسنده:رویا معتمد نژاد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:پژوهش حقوق وسیاست سال1 شماره1 زمستان 1387

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:انسان اجتماعی

نام نویسنده:دكتر سید محمد هاشمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كتاب ماه

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:امكان سنجی نظارت بر قوه موسس

نام نویسنده: علی اكبر گرجی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق اساسی شماره13- تابستان 1389

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قضاز دایی وجرم زدایی ازمنظر قانون اساسی و حقوق اداری

نام نویسنده:جواد محمودی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: الهیات و حقوق شماره 19 بهار 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:تاملی پیرامون ضمانت های حقوق اساسی و نظریه تغییر

نام نویسنده:ریكاردو گودستینی برگردان دكتر اردشیر ارجمند

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله حقوق اساسی شمار9 تابستان 1387-صفحه 191الی 198 ومجله تحقیقات حقوقی بهار و تابستان 1371 صفحه 367 الی 382

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نظام نظارت و تعادل در حقوق اساسی ایران

نام نویسنده:دكتر ید ناصر سلطانی ص32

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كتاب ماه علوم اجتماعی سال 15 شماره 41 (پیاپی 149) مرداد 1390

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:بررسی تغییر ساختار قوه مجریه در قانون اساسی ایران و اثار ان در روابط بین قوا

نام نویسنده:حجه الله فلاح مغاری

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:گزیده های پایان نامه حقوق اساسی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دین، قانون اساسی و حقوق بشر

نام نویسنده:علی رضا دست افشان

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله ابان- سال 1 شماره 43 (28 شهریور 1377)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نظم ، عدالت و حقوق اساسی از دیدگاه امیر كبیر

نام نویسنده:دكتر علی رضا مسعودی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:سایت و مجله حقوقی حق گستر

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:فرق حقوق و قانون چیست

نام نویسنده:سید حسن مژگانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:www,lrgal-sites.com

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق شهروندی از نگاه قانون اساسی

نام نویسنده:ابراهیم پولادی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله رسالت- 7 بهمن 1383 ص 7 منشور

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قدرت مشروع در حقوق عمومی اسلامی

نام نویسنده:سید مرتضی محقق داماد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كجله تخصصی نور

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق مردم در قانون اساسی

نام نویسنده:محمد هاشمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فرهنگ مشاركت شماره 29 پاییز 1380

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

نام نویسنده:رضا رحمانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حمایت 9 اردیبهشت 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:چالش لایحه جدید انتخابات با حقوق اساسی مردم

نام نویسنده:عبد الله خاتمی فر

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:شرق 10 مرداد 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:شیوه های بازنگری در قوانین اساسی

نام نویسنده:بیژن عباسی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فصلنامه حقوق شماره 4 زمستان 1386

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:محمد وافی محمدی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:جهاد دانشگاهی كرمانشاه شماره 23

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دیوان قانون اساسی ایتالیا

نام نویسنده:لوی فاورو

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:پایگاه تخصصی نور تابستان 87

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دیوان قانون اساسی اتریش

نام نویسنده:دكتر علی اكبر گرجی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق اساسی شماره 69

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصول فراقانون اساسی و حاكمیت ملی

نام نویسنده:علی اكبر گرجی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی 4

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:عباس نیك زاد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:در بخش نشریه حقوقی حقوقدانان تهران

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:فلسفه سیاسی تا حقوق سیاسی

نام نویسنده:دكتر سید محمد هاشمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی سال اول- شماره اول پاییز 1382

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه

نام نویسنده:علی مشهدی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی شماره 11

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اشنایی با مجامع بین الملل قضایی

نام نویسنده:سلیمان فدوی لنجوانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوقی و قضایی دادگستری

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:تحلیل اقتصادی حقوق اساسی

نام نویسنده:علی تازكی نژاد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: نشر دادگستر

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصل اساسی عدالت برای قربانیان جرم وسوء استفاده از قدرت

نام نویسنده:حبیب الله كیانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:گواه شماره 7 ،دوره تابستان

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:عبدالرحمن حسنی فر

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوقی گواه شماره 23 پاییز 83

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نقد قانون اساسی 3 بررسی اصلاحیه مصوب 1368

نام نویسنده:محمد علی به ابادی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:ماهنامه كانون

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نسب دموكراسی و احترام به قانون

نام نویسنده:صابر نیاورانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق اساسی شماره 5

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:جایگزین های سلب ازادی و براورد تراز نامه اجرای انها در حقوق اساسی فرانسه

نام نویسنده:علی حسینی نجفی ایرندابادی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:ایجاد قانون اساسی و اصول تغییر ناپذیر

نام نویسنده:مجتبی همتی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله نشر دادگستر

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مطبوعات وقوه قضاییه

نام نویسنده:احمد حیدری

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله ی حمایت 10 تیر 1386

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی (فن قدرت یا فن ازادی،گفتاری در كاركرد شناسی حقوق اساسی)

نام نویسنده:خیر الله پروین

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی شماره 8

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:حسن علی موذن زادگان

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:دیدگاه های حقوقی بهار 1377 شماره 9

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:درامدی تاریخی بر مسئله اجرای قانون اساسی

نام نویسنده:دكتر سید ناصر سلطانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی شماره 13

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:رابطه ولی فقیه وقانون اساسی

نام نویسنده:مهدی هادوی تهرانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله كتاب نقد شماره 7

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصول فرا قانون اساسی و حاكمیت ملی(مناظره لویی فاورا و ژرژودل)

نام نویسنده: علی اكبر گرجی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی پاییز 1382 شماره 1

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:بررسی حق و اگاهی عنوان یك حق اساسی

نام نویسنده:محمد حسن حبیبی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی 8

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی در دوران مطلق گرایی

نام نویسنده:بیژن عباسی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:جدال حیات

نام نویسنده:دكتر محمد راسخ

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:تحقیقات حقوقی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:عرف در قانون اساسی

نام نویسنده:بیژن عباسی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله حقوق اساسی زمستان 135

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حوزه شناسی بحث ولایت فقیه

نام نویسنده:سید محمد مسعود معصومی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حكومت اسلامی (فصلنامه علمی- تخصصی)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:بررسی تسری اصل 139 قانون اساسی به اموال شركت های دولتی

نام نویسنده:سید اصغر هندی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوقی دادگستری زمستان 1386 شماره 61

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:متن قانون اساسی كشور فرانسه باید و نباید ها در قانون اساسی

نام نویسنده:پایگاه نشر مقالات حقوقی عباسعلی عمید زنجانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حق گستر محله الهیات و حقوق

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:انتخاب در قانون اساسی حق و تكلیف

نام نویسنده:احمد امید

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كیهان- 1 تیر 1384 ص 12

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قوانین بیگانه با حقوق شهروندی

نام نویسنده:حسن احمدی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:ایران 18 مرداد 1382

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:سازمان قضایی ایتالیا از دیدگاه حقوق اساسی

نام نویسنده:دكتر سید محسن صدر ازاده افشار

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق بین الملل

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی و ضمانت كیفری

نام نویسنده:كامبیز نوروزی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:راه نو سال 1 شماره 3 19 اردیبهشت 1377

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مبانی و منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:محمد رضا چوپانی یزدلی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:بصیرت شماره 35 -1384

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:چگونگی بررسی جعل در حقوق ایران

نام نویسنده:ناهید پروری

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:سیاست روز ( 18 مرداد )1384

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:پولشویی یا تطهیر دارایی های نا مشروع

نام نویسنده:حمید رضا ضیغم

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:رسالت ،2 اردیبهشت 1385

-----------------------------------------------------------------

عنوان مقاله:انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:جوادتقی زاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله مدرس علوم انسانی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:جایگاه شوراها درساختار حقوقی ایران

نام نویسنده:عادل عبدی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:همبستگی-15 ابان 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:رعایت حقوق بشر،خواتسی فراگیر

نام نویسنده:سجاد سالك

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:اعتماد-28اذر 1383

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مفهوم قلمرودرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:محسن خلیلی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:پل حقوقی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دولت ضامن حقوق زن

نام نویسنده:فرهاد پروین

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق اجتماعی-ش 19و 20 سافند 79-ص 52،55

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قانون حقوق شهروندی در نظم حقوقی كنونی ایران

نام نویسنده:صفر خاكی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:سیاست روز-16 اردیبهشت 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق زن بدون انطباق به واقعیت بی ارزش است

نام نویسنده:جمل كریمی راد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:شرق 24تیر 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:برتری قوانین حقوقی اسلام بر قوانین حقوقی جهان-نام نویسنده:عباسعلی علیزاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حمهوری اسلامی 30 مهر 1387

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ولایت فقیه در عصر انتظار

نام نویسنده:حیدر علوی نژاد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:سفیر (ویژه كلام اسلامی)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:ائین استرداد مجرمین بین ایران و سایر كشورهای جهان

نام نویسنده:حبیب الله شیر خانلو

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حمایت ،30 خرداد 1386

-----------------------------------------------------------------

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 دی 1397 10:35 ب.ظ
There's definately a great deal to find out about this topic.

I really like all of the points you've made.
دوشنبه 24 دی 1397 09:48 ب.ظ
Superb post but I was wanting to know if you could
write a litte more on this subject? I'd be very thankful if you
could elaborate a little bit more. Cheers!
پنجشنبه 13 دی 1397 04:15 ب.ظ
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your web
site is excellent, as well as the content!
سه شنبه 11 دی 1397 08:52 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating
it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some ideas for your
blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.
جمعه 7 دی 1397 06:29 ب.ظ
Everything is very open with a precise clarification of the challenges.
It was definitely informative. Your website is useful.
Thank you for sharing!
جمعه 7 دی 1397 02:54 ق.ظ
I think the admin of this website is really working hard
in favor of his website, as here every data is quality based stuff.
جمعه 7 دی 1397 02:22 ق.ظ
These are actually impressive ideas in about blogging.
You have touched some pleasant things here.
Any way keep up wrinting.
سه شنبه 4 دی 1397 01:36 ب.ظ
Truly no matter if someone doesn't understand then its up
to other people that the will assist, so here it happens.
دوشنبه 3 دی 1397 03:59 ب.ظ
Isavor, leadd to I discovered exactly what I used to be having a look for.
You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
شنبه 1 دی 1397 10:12 ب.ظ
What i don't understood is actually how you are now not really a lot
more smartly-favored than you may be right now. You are so
intelligent. You already know thus considerably in relation to this subject, made me in my
view consider it from numerous varied angles. Its like men and women don't
seem to be interested except it's one thing to
accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times take care of it up!
پنجشنبه 29 آذر 1397 07:14 ب.ظ
I used to be able to find good info from your content.
شنبه 24 آذر 1397 02:09 ب.ظ
Hey there excellent website! Does running a blog like this require a
great deal of work? I've very little knowledge of programming
but I had been hoping to start my own bloog in the neazr future.
Anyhow, should you have any ideas or tips for new blog owners please
share. I know this iss off subject however I simply wanbted to ask.
Appreciate it!
شنبه 24 آذر 1397 12:48 ب.ظ
Hi there, I found your blog via Google while searching for a related
subject, your site got here up, iit seems great.

I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, just was aware of your blog thru Google, and
found that it is trduly informative. I am going to be careful for brussels.
I will be grateful in casse you ccontinue this in future.
Many ther people will bee benefited from your writing.
Cheers!
جمعه 23 آذر 1397 01:37 ب.ظ
If you would like to take much from this piece of writing then you have to apply such strategies to your won web site.
شنبه 17 آذر 1397 01:44 ق.ظ
Nicce post. I learn something totally new and
challenging on blogs I stumbleupon eveery day. It
will always be useful to read through articles from other authors and usee a little something fromm other web sites.
شنبه 17 آذر 1397 12:24 ق.ظ
Post writing is also a fun, if you be acquainted with afterward you can write if not it is complex to write.
جمعه 16 آذر 1397 08:27 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It iin fact was a amusement
account it. Look advanced too far added agreeable from
you! By the way, how can we communicate?
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:42 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis 5mg look here cialis cheap canada how do cialis pills work costo in farmacia cialis only best offers cialis use cialis in sconto acheter cialis meilleur pri cialis billig generic cialis levitra cialis canada on line
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:58 ب.ظ
Keep on working, great job!
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:13 ق.ظ

Thanks, Loads of tips.

only best offers 100mg cialis cialis rezeptfrei buying cialis in colombia cialis prices cialis 5 mg para diabeticos cialis great britain buy name brand cialis on line cialis 5 mg para diabeticos sialis generic cialis in vietnam
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:28 ب.ظ
Hi, I think yoyr site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, amazing blog!
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:41 ق.ظ

You have made your point.
buy cialis il cialis quanto costa non 5 mg cialis generici buying cialis on internet discount cialis cialis dosage the best site cialis tablets can i take cialis and ecstasy cialis alternative cialis online holland
سه شنبه 13 آذر 1397 11:14 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
when will generic cialis be available discount cialis cialis kaufen bankberweisung precios de cialis generico cialis 20 mg best price india cialis 100mg cost cialis generique cialis daily buy cialis cheap 10 mg order a sample of cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:17 ب.ظ

You actually mentioned it terrifically.
cialis 5mg billiger cialis dosage recommendations how does cialis work cialis patentablauf in deutschland prescription doctor cialis we like it safe cheap cialis link for you cialis price import cialis cialis lilly tadalafi miglior cialis generico
سه شنبه 13 آذر 1397 12:44 ق.ظ

You stated that adequately.
cialis with 2 days delivery cialis per paypa 5 mg cialis coupon printable cialis professional from usa side effects of cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis sicuro in linea generic cialis review uk cialis for sale in europa cialis side effects dangers
دوشنبه 12 آذر 1397 11:45 ق.ظ

Appreciate it. A lot of info!

look here cialis cheap canada low cost cialis 20mg canadian discount cialis tadalafilo canadian drugs generic cialis cialis therapie trusted tabled cialis softabs get cheap cialis estudios de cialis genricos compare prices cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Fantastic tips. Many thanks.
warnings for cialis cialis official site cialis italia gratis cialis generic availability viagra or cialis acheter cialis meilleur pri cialis tablets can i take cialis and ecstasy achat cialis en europe cialis en mexico precio
یکشنبه 11 آذر 1397 11:11 ق.ظ

Good content, Cheers!
canada discount drugs cialis cialis kamagra levitra cialis sicuro in linea the best site cialis tablets cialis soft tabs for sale enter site natural cialis we choice free trial of cialis cost of cialis cvs tarif cialis france cialis canada on line
یکشنبه 11 آذر 1397 01:42 ق.ظ
It is in point oof fact a nice and helpful piece of info.
I am satisfied that you shared this useful information with us.

Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
یکشنبه 11 آذر 1397 12:20 ق.ظ

You actually stated that very well!
price cialis per pill cialis italia gratis prix de cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis kaufen wo cialis 05 calis 5 mg cialis coupon printable venta cialis en espaa cialis pas cher paris
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :