تبلیغات
حقوق - مقاله های حقوق اساسی
 
حقوق
راهی اسان تر در به دست اوردن دانش حقوقی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محسن دوستگان
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
برای پیشرفت وبلاگ و بروز شدنه مطابق خواسته شما دوستان عزیز لطفا در این نظر سنجی شركت كنید.كدام نوع مطالب بهتر است؟؟؟ با تشكر محسن

دوشنبه 24 بهمن 1390 :: نویسنده : محسن دوستگان

عنوان مقاله:نفی حاكمیت فردی وابهامات ان در قانون اساسی

نام نویسنده: محمد رضا بهارستان فرد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی- زمستان85-شماره 6،7

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:گفتمان فقه اسلامی و رویكرد عدالت گرایانه بر مسئله برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده:حسن رحیمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله داد گستری شماره 45

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق خانواده و زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:عنایت الله یزدانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:پیام زن ،سال6-شماره 8 (ابان 1376)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

نام نویسنده:دكتر محسن اسماعیلی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:كنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:مرتضی الیاسی ص 141

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فصلنامه حكومت اسلامی سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 59) بهار 1390

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی و نهاده های سیاسی

نام نویسنده:مصطفی رحیمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كانون وكلای دادگستری مركز 1369 شماره 187،186

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:سازمان غیر حكومتی

نام نویسنده:دكتر محمد رضا حكاك زاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله تبصره

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مبانی اسلامی حق حاكمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی

نام نویسنده:علی صباغیان

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) شماره 22

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق بشر دوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:مسعود البرزی وركی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق دادگستری شماره 5

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:علم قانون گذاری در سایه حقوق اساسی

نام نویسنده:محسن قاسمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی شماره 3

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمیینی(ره)

نام نویسنده:محسن خلیلی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فصلنامه متین

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دیوان قانون اساسی فدرال المان

نام نویسنده:میشل فرومن ترجمه جواد تقی زاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی - مشاره 9 تابستان 1387 از صفحه 125تا 128

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی در ایران باستان

نام نویسنده:آیت الله عباسعلی عمید زنجانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی (سال دوم- زمستان 1383- شماره 3)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:تتبع نا تمام

نام نویسنده:جویا جهانبخش

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله ماه دین

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:محمد باقری محمد علی فلاح زاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق شماره 3 پاییز 1388

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نقش قانون اساسی در حل چلش های ملی

نام نویسنده:دكتر محسن رهامی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران زمستان 1383 شماره 66-2

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:منطق حاكم بر توجیه صیانت از قانون اساسی

نام نویسنده:دكتر عباس كد خدایی و محمد رضا ویژه

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران زمستان 1383 شماره 66-2

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مالكیت دراسلام و قانون اساسی ایران

نام نویسنده:دكتر حسین باهنر

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله دادرسی شماره 149

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصول و ویژگی های مردم سالاری دینی

نام نویسنده: سید حسن اسحاقی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجموعه نظریات شورای نگهبان

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نگرش فقهی و مقدماتی به پیش نویس قانون جمهوری اسلامی ایران- جیگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی ان

نام نویسنده:محمد باقر صدر

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فصلنامه معرفت شماره 43

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:كنترل مطابقت قواعد حقوق یمادون با قواعد حقوقی مافوق و نقش خاص ان در تضمین حقوق و ازادی های فردی

نام نویسنده:رویا معتمد نژاد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:پژوهش حقوق وسیاست سال1 شماره1 زمستان 1387

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:انسان اجتماعی

نام نویسنده:دكتر سید محمد هاشمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كتاب ماه

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:امكان سنجی نظارت بر قوه موسس

نام نویسنده: علی اكبر گرجی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق اساسی شماره13- تابستان 1389

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قضاز دایی وجرم زدایی ازمنظر قانون اساسی و حقوق اداری

نام نویسنده:جواد محمودی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: الهیات و حقوق شماره 19 بهار 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:تاملی پیرامون ضمانت های حقوق اساسی و نظریه تغییر

نام نویسنده:ریكاردو گودستینی برگردان دكتر اردشیر ارجمند

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله حقوق اساسی شمار9 تابستان 1387-صفحه 191الی 198 ومجله تحقیقات حقوقی بهار و تابستان 1371 صفحه 367 الی 382

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نظام نظارت و تعادل در حقوق اساسی ایران

نام نویسنده:دكتر ید ناصر سلطانی ص32

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كتاب ماه علوم اجتماعی سال 15 شماره 41 (پیاپی 149) مرداد 1390

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:بررسی تغییر ساختار قوه مجریه در قانون اساسی ایران و اثار ان در روابط بین قوا

نام نویسنده:حجه الله فلاح مغاری

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:گزیده های پایان نامه حقوق اساسی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دین، قانون اساسی و حقوق بشر

نام نویسنده:علی رضا دست افشان

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله ابان- سال 1 شماره 43 (28 شهریور 1377)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نظم ، عدالت و حقوق اساسی از دیدگاه امیر كبیر

نام نویسنده:دكتر علی رضا مسعودی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:سایت و مجله حقوقی حق گستر

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:فرق حقوق و قانون چیست

نام نویسنده:سید حسن مژگانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:www,lrgal-sites.com

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق شهروندی از نگاه قانون اساسی

نام نویسنده:ابراهیم پولادی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله رسالت- 7 بهمن 1383 ص 7 منشور

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قدرت مشروع در حقوق عمومی اسلامی

نام نویسنده:سید مرتضی محقق داماد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كجله تخصصی نور

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق مردم در قانون اساسی

نام نویسنده:محمد هاشمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فرهنگ مشاركت شماره 29 پاییز 1380

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

نام نویسنده:رضا رحمانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حمایت 9 اردیبهشت 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:چالش لایحه جدید انتخابات با حقوق اساسی مردم

نام نویسنده:عبد الله خاتمی فر

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:شرق 10 مرداد 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:شیوه های بازنگری در قوانین اساسی

نام نویسنده:بیژن عباسی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:فصلنامه حقوق شماره 4 زمستان 1386

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:محمد وافی محمدی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:جهاد دانشگاهی كرمانشاه شماره 23

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دیوان قانون اساسی ایتالیا

نام نویسنده:لوی فاورو

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:پایگاه تخصصی نور تابستان 87

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دیوان قانون اساسی اتریش

نام نویسنده:دكتر علی اكبر گرجی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق اساسی شماره 69

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصول فراقانون اساسی و حاكمیت ملی

نام نویسنده:علی اكبر گرجی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی 4

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:عباس نیك زاد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:در بخش نشریه حقوقی حقوقدانان تهران

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:فلسفه سیاسی تا حقوق سیاسی

نام نویسنده:دكتر سید محمد هاشمی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی سال اول- شماره اول پاییز 1382

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه

نام نویسنده:علی مشهدی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی شماره 11

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اشنایی با مجامع بین الملل قضایی

نام نویسنده:سلیمان فدوی لنجوانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوقی و قضایی دادگستری

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:تحلیل اقتصادی حقوق اساسی

نام نویسنده:علی تازكی نژاد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: نشر دادگستر

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصل اساسی عدالت برای قربانیان جرم وسوء استفاده از قدرت

نام نویسنده:حبیب الله كیانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:گواه شماره 7 ،دوره تابستان

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:عبدالرحمن حسنی فر

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوقی گواه شماره 23 پاییز 83

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نقد قانون اساسی 3 بررسی اصلاحیه مصوب 1368

نام نویسنده:محمد علی به ابادی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:ماهنامه كانون

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:نسب دموكراسی و احترام به قانون

نام نویسنده:صابر نیاورانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق اساسی شماره 5

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:جایگزین های سلب ازادی و براورد تراز نامه اجرای انها در حقوق اساسی فرانسه

نام نویسنده:علی حسینی نجفی ایرندابادی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:ایجاد قانون اساسی و اصول تغییر ناپذیر

نام نویسنده:مجتبی همتی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله نشر دادگستر

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مطبوعات وقوه قضاییه

نام نویسنده:احمد حیدری

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله ی حمایت 10 تیر 1386

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی (فن قدرت یا فن ازادی،گفتاری در كاركرد شناسی حقوق اساسی)

نام نویسنده:خیر الله پروین

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی شماره 8

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:حسن علی موذن زادگان

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:دیدگاه های حقوقی بهار 1377 شماره 9

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:درامدی تاریخی بر مسئله اجرای قانون اساسی

نام نویسنده:دكتر سید ناصر سلطانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی شماره 13

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:رابطه ولی فقیه وقانون اساسی

نام نویسنده:مهدی هادوی تهرانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله كتاب نقد شماره 7

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:اصول فرا قانون اساسی و حاكمیت ملی(مناظره لویی فاورا و ژرژودل)

نام نویسنده: علی اكبر گرجی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی پاییز 1382 شماره 1

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:بررسی حق و اگاهی عنوان یك حق اساسی

نام نویسنده:محمد حسن حبیبی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:نشریه حقوق اساسی 8

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی در دوران مطلق گرایی

نام نویسنده:بیژن عباسی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوق اساسی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:جدال حیات

نام نویسنده:دكتر محمد راسخ

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:تحقیقات حقوقی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:عرف در قانون اساسی

نام نویسنده:بیژن عباسی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده: مجله حقوق اساسی زمستان 135

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حوزه شناسی بحث ولایت فقیه

نام نویسنده:سید محمد مسعود معصومی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حكومت اسلامی (فصلنامه علمی- تخصصی)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:بررسی تسری اصل 139 قانون اساسی به اموال شركت های دولتی

نام نویسنده:سید اصغر هندی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله حقوقی دادگستری زمستان 1386 شماره 61

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:متن قانون اساسی كشور فرانسه باید و نباید ها در قانون اساسی

نام نویسنده:پایگاه نشر مقالات حقوقی عباسعلی عمید زنجانی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حق گستر محله الهیات و حقوق

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:انتخاب در قانون اساسی حق و تكلیف

نام نویسنده:احمد امید

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:كیهان- 1 تیر 1384 ص 12

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قوانین بیگانه با حقوق شهروندی

نام نویسنده:حسن احمدی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:ایران 18 مرداد 1382

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:سازمان قضایی ایتالیا از دیدگاه حقوق اساسی

نام نویسنده:دكتر سید محسن صدر ازاده افشار

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق بین الملل

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق اساسی و ضمانت كیفری

نام نویسنده:كامبیز نوروزی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:راه نو سال 1 شماره 3 19 اردیبهشت 1377

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مبانی و منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:محمد رضا چوپانی یزدلی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:بصیرت شماره 35 -1384

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:چگونگی بررسی جعل در حقوق ایران

نام نویسنده:ناهید پروری

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:سیاست روز ( 18 مرداد )1384

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:پولشویی یا تطهیر دارایی های نا مشروع

نام نویسنده:حمید رضا ضیغم

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:رسالت ،2 اردیبهشت 1385

-----------------------------------------------------------------

عنوان مقاله:انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:جوادتقی زاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:مجله مدرس علوم انسانی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:جایگاه شوراها درساختار حقوقی ایران

نام نویسنده:عادل عبدی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:همبستگی-15 ابان 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:رعایت حقوق بشر،خواتسی فراگیر

نام نویسنده:سجاد سالك

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:اعتماد-28اذر 1383

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:مفهوم قلمرودرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام نویسنده:محسن خلیلی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:پل حقوقی

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:دولت ضامن حقوق زن

نام نویسنده:فرهاد پروین

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حقوق اجتماعی-ش 19و 20 سافند 79-ص 52،55

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:قانون حقوق شهروندی در نظم حقوقی كنونی ایران

نام نویسنده:صفر خاكی

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:سیاست روز-16 اردیبهشت 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:حقوق زن بدون انطباق به واقعیت بی ارزش است

نام نویسنده:جمل كریمی راد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:شرق 24تیر 1385

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:برتری قوانین حقوقی اسلام بر قوانین حقوقی جهان-نام نویسنده:عباسعلی علیزاده

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حمهوری اسلامی 30 مهر 1387

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ولایت فقیه در عصر انتظار

نام نویسنده:حیدر علوی نژاد

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:سفیر (ویژه كلام اسلامی)

-----------------------------------------------------------------عنوان مقاله:ائین استرداد مجرمین بین ایران و سایر كشورهای جهان

نام نویسنده:حبیب الله شیر خانلو

نام مجله ای كه مقاله درآن چاپ شده:حمایت ،30 خرداد 1386

-----------------------------------------------------------------

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:38 ق.ظ

Effectively voiced genuinely. !
how get viagra viagra online pharmacy viagra price how much is viagra how to buy viagra online safely purchase of viagra buying viagra uk buy viagra online no prescription buying generic viagra online where to buy viagra over the counter
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:41 ق.ظ

With thanks. Good stuff.
cialis prezzo di mercato achat cialis en itali cialis manufacturer coupon cialis 10 doctissimo buy online cialis 5mg cialis price in bangalore american pharmacy cialis cialis generico lilly cialis rckenschmerzen cialis tablets for sale
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:51 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
non 5 mg cialis generici cialis arginine interactio cialis tablets acheter cialis meilleur pri cialis tadalafil cialis generico lilly buy generic cialis does cialis cause gout interactions for cialis cialis generique
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:14 ب.ظ

Incredible lots of useful knowledge!
buying cialis in colombia we like it cialis price when can i take another cialis cialis bula are there generic cialis the best choice cialis woman cialis 5mg billiger cialis with 2 days delivery cialis cipla best buy cialis price in bangalore
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:03 ق.ظ

Amazing knowledge. Thanks a lot!
cheap generic viagra online pharmacy buy viagra nz viagra no presc buy viagra online without a prescription buy viagra tesco viagra uk price buy viagra online without prescription with overnight delivery viagra generic levitra online pharmacy viagra buy viagra without a prescription online get a viagra prescription online
جمعه 3 فروردین 1397 01:26 ب.ظ

Thanks a lot, Awesome information.
we choice free trial of cialis we use it 50 mg cialis dose generic cialis review uk cialis herbs sialis no prescription cialis cheap viagra or cialis cialis pills in singapore low cost cialis 20mg generico cialis mexico
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:49 ب.ظ

Superb facts. Regards.
canada discount drugs cialis how to buy cialis online usa can i take cialis and ecstasy purchase once a day cialis side effects for cialis cialis professional from usa brand cialis generic buying cialis in colombia we use it cialis online store enter site very cheap cialis
سه شنبه 15 اسفند 1396 11:17 ب.ظ
هی من می دانم این نوع از موضوع است اما
من نیاز داشتم بپرسم آیا ساخت یک وبلاگ به خوبی ایجاد شده مانند شما باعث می شود کار زیادی انجام شود؟
من برای نوشتن یک وبلاگ کاملا جدید هستم اما هر روز در دفتر خاطراتم بنویسید.

من می خواهم یک وبلاگ بنویسم تا بتوانم به راحتی تجربه و احساسات شخصی خود را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارم.
لطفا اجازه دهید من بدانم اگر شما ایده یا نکات برای وبلاگ نویسان مشتاق جدید داشته باشید.
متشکرم!
چهارشنبه 27 دی 1396 10:56 ب.ظ
چیزهای شگفت انگیز اینجا. من خیلی خوشحالم که پست شما را می بینم
خیلی ممنونم و من مشتاقانه منتظر شما هستم.
می توانی لطفا برایم یک نامه پست کنی؟
چهارشنبه 15 شهریور 1396 08:01 ق.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity about unexpected emotions.
شنبه 14 مرداد 1396 04:19 ب.ظ
My brother recommended I would possibly like this web site.
He was entirely right. This submit actually made my day.

You can not consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:32 ق.ظ
This post will help the internet visitors for creating new website or even a weblog from start
to end.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :