تبلیغات
حقوق - لیست دروس ارائه شده رشته حقوق ترم مهر 92 دانشگاه ازاد سلامی واحد قم (پردیسان)
 
حقوق
راهی اسان تر در به دست اوردن دانش حقوقی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محسن دوستگان
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
برای پیشرفت وبلاگ و بروز شدنه مطابق خواسته شما دوستان عزیز لطفا در این نظر سنجی شركت كنید.كدام نوع مطالب بهتر است؟؟؟ با تشكر محسن

مشخصه  نام درس واحد جنسیت باقی مانده ساعت کلاس ساعت امتحان ت امتحان نام استاد
1038 آئین دادرسی مدنی (1)  2.0 خواهر 0 شنبـــــه10:00 08:30 ش کلاس 1011 10:30 30/10/92  سخایی رضا
1039 آئین دادرسی مدنی (1)  2.0 برادر 0 دوشـــنبه14:30 13:00 ش کلاس 1011 10:30 30/10/92  سلطانیان صحبت اله
1040 آئین دادرسی مدنی (1)  2.0 برادر 0 دوشـــنبه16:15 14:45 ش کلاس 1011 10:30 30/10/92  سلطانیان صحبت اله
1076 آئین دادرسی مدنی (3)  2.0 برادر 0 سه شنبــه10:00 08:30 ش کلاس 1114 14:00 15/10/92  اشعری محمدعلی
1077 آئین دادرسی مدنی (3)  2.0 برادر 3 سه شنبــه12:00 10:30 ش کلاس 1114 14:00 15/10/92  اشعری محمدعلی
1078 آئین دادرسی مدنی (3)  2.0 خواهر 17 دوشـــنبه18:00 16:30 ش کلاس 1011 14:00 15/10/92  سلطانیان صحبت اله
1079 آئین دادرسی کیفری (1)  2.0 مختلط 11 یکشنـــبه18:00 16:30 ش کلاس 1002 08:30 24/10/92  رحیمی عباس
1080 آئین دادرسی کیفری (1)  2.0 مختلط 0 سه شنبــه10:00 08:30 ش کلاس 1010 08:30 24/10/92  رحیمی عباس
1096 آئین دادرسی کیفری 2  1.0 خواهر 1 شنبـــــه14:30 13:00 ش کلاس 1011هفــته دوم 10:30 02/11/92  رحیمی عباس
1097 آئین دادرسی کیفری 2  1.0 برادر 10 یکشنـــبه16:15 14:45 ش کلاس 1002هــفته اول 10:30 02/11/92  رحیمی عباس
1098 آئین دادرسی کیفری 2  1.0 برادر 15 یکشنـــبه16:15 14:45 ش کلاس 1002هفــته دوم 10:30 02/11/92  رحیمی عباس
1938 آشنایی با مبانی دفاع مقدس  2.0 خواهر 5 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 3001 16:00 16/10/92  زمانی محمد صادق
1952 آشنایی با مبانی دفاع مقدس  2.0 برادر 0 دوشـــنبه14:30 13:00 ش کلاس 3001 16:00 16/10/92  زمانی محمد صادق
1019 آشنایی با مبانی دفاع مقدس  2.0 برادر 7 یکشنـــبه16:15 14:45 ش کلاس 3001 16:00 16/10/92  زمانی محمد صادق
1020 آشنایی با مبانی دفاع مقدس  2.0 برادر 0 یکشنـــبه10:00 08:30 ش کلاس 3001 16:00 16/10/92  زمانی محمد صادق
1021 آشنایی با مبانی دفاع مقدس  2.0 خواهر 3 یکشنـــبه12:00 10:30 ش کلاس 3001 16:00 16/10/92  زمانی محمد صادق
2027 آیات الاحکام  1.0 مختلط 0 شنبـــــه16:15 14:45 ش کلاس 1101هــفته اول 16:00 01/11/92  علیزاده طباطبائی سیدحسین
1101 ادله اثبات دعوی  2.0 مختلط 0 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 1114 10:30 28/10/92  اشعری محمدعلی
1102 ادله اثبات دعوی  2.0 مختلط 0 سه شنبــه16:15 14:45 ش کلاس 1011 10:30 28/10/92  محمدزاده لاجوردی محمد
1044 اصول فقه (2)  2.0 خواهر 3 یکشنـــبه12:00 10:30 ش کلاس 1114 14:00 30/10/92  کریمی نسرین
1045 اصول فقه (2)  2.0 برادر 0 یکشنـــبه14:30 13:00 ش کلاس 1011 14:00 30/10/92  خاکدامن محسن
1046 اصول فقه (2)  2.0 برادر 0 یکشنـــبه16:15 14:45 ش کلاس 1011 14:00 30/10/92  خاکدامن محسن
1116 بزهکاری اطفال (1)  1.0 خواهر 0 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 1304هفــته دوم 14:00 18/10/92  دانا امیررضا
1117 بزهکاری اطفال (1)  1.0 برادر 9 سه شنبــه16:15 14:45 ش کلاس 1304هفــته دوم 14:00 18/10/92  دانا امیررضا
1118 بزهکاری اطفال (1)  1.0 برادر 12 سه شنبــه18:00 16:30 ش کلاس 1304هفــته دوم 14:00 18/10/92  دانا امیررضا
1093 پزشکی قانونی  2.0 خواهر 0 چهار شنبه14:30 13:00 ش کلاس 1010 10:30 30/10/92  داودآبادی دکترحمید
1094 پزشکی قانونی  2.0 برادر 0 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 1314 10:30 30/10/92  داودآبادی دکترحمید
1095 پزشکی قانونی  2.0 مختلط 8 چهار شنبه18:00 16:30 ش کلاس 1314 10:30 30/10/92  داودآبادی دکترحمید
1083 جرم شناسی  2.0 مختلط 1 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 1313 08:30 22/10/92  برهانی تقی
1084 جرم شناسی  2.0 مختلط 2 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 1204 08:30 22/10/92  یوسفی مرتضی
1050 حقوق اداری (1)  2.0 خواهر 0 سه شنبــه16:15 14:45 ش کلاس 1313 14:00 17/10/92  لسانی سید بهزاد
1051 حقوق اداری (1)  2.0 مختلط 1 یکشنـــبه10:00 08:30 ش کلاس 1113 14:00 17/10/92  صالحی اوروزکی سید علیرضا
1052 حقوق اداری (1)  2.0 برادر 0 یکشنـــبه12:00 10:30 ش کلاس 1113 14:00 17/10/92  صالحی اوروزکی سید علیرضا
1061 حقوق اداری (2)  2.0 مختلط 1 یکشنـــبه12:00 10:30 ش کلاس 1201 08:30 02/11/92  شیخ کانلویی میلانی شاهپور
1880 حقوق اساسی (1)  2.0 مختلط 1   10:30 28/10/92  بیاتی علی
1053 حقوق اساسی (2)  3.0 خواهر 0 یکشنـــبه14:30 13:00 ش کلاس 1113 یکشنـــبه16:15 14:45 ش کلاس 1113هفــته دوم 10:30 17/10/92  صالحی اوروزکی سید علیرضا
1054 حقوق اساسی (2)  3.0 برادر 0 چهار شنبه14:30 13:00 ش کلاس 1302 چهار شنبه18:00 16:30 ش کلاس 1302هــفته اول 10:30 17/10/92  صادقی علی
1055 حقوق اساسی (2)  3.0 برادر 1 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 1302 چهار شنبه18:00 16:30 ش کلاس 1302هفــته دوم 10:30 17/10/92  بیاتی علی
1081 حقوق بین الملل خصوصی (1)  2.0 مختلط 1 دوشـــنبه10:00 08:30 ش کلاس 1012 08:30 18/10/92  اخگری بناب نادر
1082 حقوق بین الملل خصوصی (1)  2.0 مختلط 1 چهار شنبه10:00 08:30 ش کلاس 1113 08:30 18/10/92  مهدیزاده ابوالقاسم
1109 حقوق بین الملل خصوصی (2)  2.0 مختلط 0 چهار شنبه12:00 10:30 ش کلاس 1113 10:30 23/10/92  مهدیزاده ابوالقاسم
1110 حقوق بین الملل خصوصی (2)  2.0 برادر 0 چهار شنبه14:30 13:00 ش کلاس 1113 10:30 23/10/92  مهدیزاده ابوالقاسم
1989 حقوق بین المللی عمومی (1)  2.0 مختلط 6 چهار شنبه10:00 08:30 ش کلاس 1011 16:00 25/10/92  حکاک زاده محمدرضا
1067 حقوق بین المللی عمومی (2)  2.0 برادر 2 سه شنبــه12:00 10:30 ش کلاس 1113 14:00 25/10/92  حکاک زاده محمدرضا
1068 حقوق بین المللی عمومی (2)  2.0 مختلط 13 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 1113 14:00 25/10/92  حکاک زاده محمدرضا
1069 حقوق بین المللی عمومی (2)  2.0 خواهر 0 دوشـــنبه12:00 10:30 ش کلاس 1012 14:00 25/10/92  اخگری بناب نادر
1035 حقوق تجارت (1)اشخاص  1.0 خواهر 0 شنبـــــه12:00 10:30 ش کلاس 1101هفــته دوم 10:30 01/11/92  وکیلی مقدم محمد حسین
1036 حقوق تجارت (1)اشخاص  1.0 برادر 0 شنبـــــه14:30 13:00 ش کلاس 1101هفــته دوم 10:30 01/11/92  وکیلی مقدم محمد حسین
1037 حقوق تجارت (1)اشخاص  1.0 برادر 0 شنبـــــه16:15 14:45 ش کلاس 1101هفــته دوم 10:30 01/11/92  وکیلی مقدم محمد حسین
1073 حقوق تجارت (3) اسناد تجاری  2.0 برادر 0 یکشنـــبه10:00 08:30 ش کلاس 1012 14:00 02/11/92  آقایی علی اصغر
1074 حقوق تجارت (3) اسناد تجاری  2.0 برادر 1 یکشنـــبه12:00 10:30 ش کلاس 1012 14:00 02/11/92  آقایی علی اصغر
1075 حقوق تجارت (3) اسناد تجاری  2.0 خواهر 5 یکشنـــبه14:30 13:00 ش کلاس 1012 14:00 02/11/92  آقایی علی اصغر
1088 حقوق تجارت (4)ورشکستگی  2.0 مختلط 0 سه شنبــه18:00 16:30 ش کلاس 1301 08:30 15/10/92  نیکوبیان امیر
1032 حقوق تطبیقی  2.0 خواهر 9 سه شنبــه10:00 08:30 ش کلاس 1113 14:00 28/10/92  حکاک زاده محمدرضا
1033 حقوق تطبیقی  2.0 مختلط 4 چهار شنبه12:00 10:30 ش کلاس 1011 14:00 28/10/92  حکاک زاده محمدرضا
1034 حقوق تطبیقی  2.0 مختلط 16 چهار شنبه14:30 13:00 ش کلاس 1011 14:00 28/10/92  حکاک زاده محمدرضا
1119 حقوق ثبت  1.0 مختلط 0 سه شنبــه12:00 10:30 ش کلاس 1111 10:30 01/11/92  خوشنویس اسماعیل
1120 حقوق ثبت  1.0 برادر 1 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 1111 10:30 01/11/92  خوشنویس اسماعیل
1085 حقوق جزای اختصاصی (2)  2.0 خواهر 6 سه شنبــه12:00 10:30 ش کلاس 1010 14:00 23/10/92  رحیمی عباس
1086 حقوق جزای اختصاصی (2)  2.0 برادر 4 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 1010 14:00 23/10/92  رحیمی عباس
1087 حقوق جزای اختصاصی (2)  2.0 برادر 0 سه شنبــه16:15 14:45 ش کلاس 1010 14:00 23/10/92  رحیمی عباس
1103 حقوق جزای اختصاصی (3)  2.0 مختلط 1 چهار شنبه12:00 10:30 ش کلاس 1111 08:30 17/10/92  دانا امیررضا
1943 حقوق جزای عمومی (1)  3.0 خواهر 5 چهار شنبه10:00 08:30 ش کلاس 1203هفــته دوم چهار شنبه12:00 10:30 ش کلاس 1203 08:30 21/10/92  ابراهیم زاده سهیلا
1953 حقوق جزای عمومی (1)  3.0 برادر 13 دوشـــنبه16:15 14:45 ش کلاس 1001 دوشـــنبه18:00 16:30 ش کلاس 1001هــفته اول 08:30 21/10/92  برهانی تقی
1007 حقوق جزای عمومی (1)  3.0 خواهر 0 شنبـــــه14:30 13:00 ش کلاس 1011هــفته اول شنبـــــه16:15 14:45 ش کلاس 1011 08:30 21/10/92  رحیمی عباس
1008 حقوق جزای عمومی (1)  3.0 برادر 0 سه شنبــه10:00 08:30 ش کلاس 1304هفــته دوم سه شنبــه12:00 10:30 ش کلاس 1304 08:30 21/10/92  دانا امیررضا
1009 حقوق جزای عمومی (1)  3.0 برادر 0 سه شنبــه10:00 08:30 ش کلاس 1313هفــته دوم سه شنبــه12:00 10:30 ش کلاس 1313 08:30 21/10/92  برهانی تقی
1047 حقوق جزای عمومی (3)  2.0 خواهر 0 سه شنبــه12:00 10:30 ش کلاس 1112 10:30 21/10/92  صفریان علی
1048 حقوق جزای عمومی (3)  2.0 برادر 0 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 1112 10:30 21/10/92  صفریان علی
1049 حقوق جزای عمومی (3)  2.0 برادر 0 سه شنبــه16:15 14:45 ش کلاس 1112 10:30 21/10/92  صفریان علی
1064 حقوق سازمانهای بین المللی  2.0 مختلط 11 سه شنبــه16:15 14:45 ش کلاس 1113 10:30 24/10/92  حکاک زاده محمدرضا
1065 حقوق سازمانهای بین المللی  2.0 مختلط 19 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 1315 10:30 24/10/92  حکاک زاده محمدرضا
1066 حقوق سازمانهای بین المللی  2.0 مختلط 19 چهار شنبه18:00 16:30 ش کلاس 1315 10:30 24/10/92  حکاک زاده محمدرضا
1010 حقوق مدنی (1)اشخاص وحمایت ار  1.0 خواهر 4 دوشـــنبه18:00 16:30 ش کلاس 1114 08:30 24/10/92  صالح زهرا
1011 حقوق مدنی (1)اشخاص وحمایت ار  1.0 برادر 0 یکشنـــبه16:15 14:45 ش کلاس 1202 08:30 24/10/92  شریعتمدار تهرانی محسن
1012 حقوق مدنی (1)اشخاص وحمایت ار  1.0 برادر 10 یکشنـــبه18:00 16:30 ش کلاس 1202 08:30 24/10/92  شریعتمدار تهرانی محسن
1954 حقوق مدنی (1)اشخاص وحمایت ار  1.0 برادر 12 یکشنـــبه16:15 14:45 ش کلاس 1104 08:30 24/10/92  اشعری محمدعلی
1941 حقوق مدنی (1)اشخاص وحمایت ار  1.0 خواهر 3 دوشـــنبه14:30 13:00 ش کلاس 1113 08:30 24/10/92  
1041 حقوق مدنی (3)کلیات وقراردادها  3.0 خواهر 0 چهار شنبه14:30 13:00 ش کلاس 1002 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 1002هفــته دوم 10:30 28/10/92  اشعری محمدعلی
1042 حقوق مدنی (3)کلیات وقراردادها  3.0 برادر 0 چهار شنبه14:30 13:00 ش کلاس 1114 چهار شنبه18:00 16:30 ش کلاس 1114هــفته اول 10:30 28/10/92  دلشاد معارف ابراهیم
1043 حقوق مدنی (3)کلیات وقراردادها  3.0 برادر 0 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 1114 چهار شنبه12:00 10:30 ش کلاس 1112هفــته دوم 10:30 28/10/92  دلشاد معارف ابراهیم
1864 حقوق مدنی (5)خانواده  3.0 مختلط 6 شنبـــــه10:00 08:30 ش کلاس 1101 شنبـــــه12:00 10:30 ش کلاس 1101هــفته اول 08:30 02/11/92  وکیلی مقدم محمد حسین
1070 حقوق مدنی (6)عقودمعین قسمت الف  3.0 خواهر 2 دوشـــنبه14:30 13:00 ش کلاس 1012هفــته دوم دوشـــنبه16:15 14:45 ش کلاس 1012 14:00 21/10/92  دلشاد معارف ابراهیم
1071 حقوق مدنی (6)عقودمعین قسمت الف  3.0 برادر 0 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 1002هــفته اول چهار شنبه18:00 16:30 ش کلاس 1002 14:00 21/10/92  میرداداشی سیدمهدی
1072 حقوق مدنی (6)عقودمعین قسمت الف  3.0 برادر 2 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 1009هفــته دوم چهار شنبه18:00 16:30 ش کلاس 1009 14:00 21/10/92  صادقی محمد
1089 حقوق مدنی (7)عقودمعین قسمت ب  3.0 مختلط 1 یکشنـــبه10:00 08:30 ش کلاس 1112 یکشنـــبه14:30 13:00 ش کلاس 1112هــفته اول 10:30 16/10/92  میرداداشی سیدمهدی
1090 حقوق مدنی (7)عقودمعین قسمت ب  3.0 مختلط 4 یکشنـــبه12:00 10:30 ش کلاس 1112 یکشنـــبه14:30 13:00 ش کلاس 1112هفــته دوم 10:30 16/10/92  میرداداشی سیدمهدی
1091 حقوق مدنی (8)شفعه ووصیت وارث  3.0 مختلط 0 یکشنـــبه10:00 08:30 ش کلاس 1111 یکشنـــبه14:30 13:00 ش کلاس 1111هــفته اول 10:30 18/10/92  وکیلی مقدم محمد حسین
1092 حقوق مدنی (8)شفعه ووصیت وارث  3.0 مختلط 1 یکشنـــبه12:00 10:30 ش کلاس 1111 یکشنـــبه14:30 13:00 ش کلاس 1111هفــته دوم 10:30 18/10/92  وکیلی مقدم محمد حسین
1059 حقوق کار  2.0 مختلط 0 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 1301 08:30 28/10/92  شاه بیک حسین
1060 حقوق کار  2.0 مختلط 0 چهار شنبه18:00 16:30 ش کلاس 1301 08:30 28/10/92  شاه بیک حسین
1111 دادرسی های اختصاصی کیفری  1.0 مختلط 1 شنبـــــه10:00 08:30 ش کلاس 1012هــفته اول 08:30 01/11/92  صادقی علی
1112 دادرسی های اختصاصی کیفری  1.0 مختلط 0 شنبـــــه10:00 08:30 ش کلاس 1012هفــته دوم 08:30 01/11/92  صادقی علی
1113 رویه قضائی  1.0 خواهر 0 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 1012هــفته اول 14:00 24/10/92  محمدزاده لاجوردی محمد
1114 رویه قضائی  1.0 برادر 5 سه شنبــه18:00 16:30 ش کلاس 1011هــفته اول 14:00 24/10/92  محمدزاده لاجوردی محمد
1115 رویه قضائی  1.0 مختلط 10 سه شنبــه18:00 16:30 ش کلاس 1011هفــته دوم 14:00 24/10/92  محمدزاده لاجوردی محمد
1013 عـربی  1.0 خواهر 4 یکشنـــبه12:00 10:30 ش کلاس 1011 10:30 15/10/92  غضنفری دکتر سیداکبر
1014 عـربی  1.0 برادر 0 سه شنبــه16:15 14:45 ش کلاس 1114 10:30 15/10/92  غضنفری دکتر سیداکبر
1015 عـربی  1.0 برادر 1 سه شنبــه18:00 16:30 ش کلاس 1114 10:30 15/10/92  غضنفری دکتر سیداکبر
1936 عربی پیش دانشگاهی  2.0 خواهر 5 شماره کلاس 2319 10:00 - 08:30 - سه شنبــه , 00:00  / /  
1937 فلسفه ومنطق پیش دانشگاهی  2.0 خواهر 5 شماره کلاس 2319 12:00 - 10:30 - سه شنبــه , 00:00  / /  
1104 قواعد فقه (1)  2.0 مختلط 8 سه شنبــه14:30 13:00 ش کلاس 1302 08:30 25/10/92  کاویانی فرد دکترحمید
1105 قواعد فقه (1)  2.0 مختلط 3 سه شنبــه16:15 14:45 ش کلاس 1302 08:30 25/10/92  کاویانی فرد دکترحمید
1099 قواعد فقه (2)  1.0 مختلط 0 شنبـــــه14:30 13:00 ش کلاس 1010هفــته دوم 10:30 25/10/92  کریمی نسرین
1100 قواعد فقه (2)  1.0 مختلط 3 شنبـــــه16:15 14:45 ش کلاس 1010هفــته دوم 10:30 25/10/92  کریمی نسرین
1940 مبانی علم اقتصاد  2.0 خواهر 3 دوشـــنبه16:15 14:45 ش کلاس 1313 08:30 28/10/92  
1949 مبانی علم اقتصاد  2.0 برادر 6 شنبـــــه16:15 14:45 ش کلاس 1302 08:30 28/10/92  معارفی محسن
1004 مبانی علم اقتصاد  2.0 برادر 4 چهار شنبه10:00 08:30 ش کلاس 1009 08:30 28/10/92  فاطمی سیدمرتضی
1005 مبانی علم اقتصاد  2.0 برادر 2 چهار شنبه12:00 10:30 ش کلاس 1009 08:30 28/10/92  فاطمی سیدمرتضی
1006 مبانی علم اقتصاد  2.0 خواهر 0 شنبـــــه18:00 16:30 ش کلاس 1011 08:30 28/10/92  معارفی محسن
1030 متون حقوقی (1) به زبان خارجی  2.0 مختلط 1 یکشنـــبه16:15 14:45 ش کلاس 1012 08:30 30/10/92  آقایی علی اصغر
1031 متون حقوقی (1) به زبان خارجی  2.0 مختلط 0 یکشنـــبه18:00 16:30 ش کلاس 1012 08:30 30/10/92  آقایی علی اصغر
1106 متون حقوقی (2)زبان خارجی تخصصی  2.0 خواهر 5 شنبـــــه12:00 10:30 ش کلاس 1012 10:30 21/10/92  صادقی علی
1107 متون حقوقی (2)زبان خارجی تخصصی  2.0 برادر 1 چهار شنبه10:00 08:30 ش کلاس 1012 10:30 21/10/92  یوسفی مرتضی
1108 متون حقوقی (2)زبان خارجی تخصصی  2.0 برادر 0 چهار شنبه12:00 10:30 ش کلاس 1012 10:30 21/10/92  یوسفی مرتضی
1950 متون فقه (1)  2.0 برادر 15 شنبـــــه14:30 13:00 ش کلاس 1302 08:30 02/11/92  علیزاده طباطبائی سیدحسین
1942 متون فقه (1)  2.0 خواهر 2 چهار شنبه14:30 13:00 ش کلاس 1009 08:30 02/11/92  الهیان مجتبی
1016 متون فقه (1)  2.0 خواهر 0 یکشنـــبه14:30 13:00 ش کلاس 1114 08:30 02/11/92  کریمی نسرین
1017 متون فقه (1)  2.0 برادر 1 چهار شنبه10:00 08:30 ش کلاس 1002 08:30 02/11/92  ایراندوست محمدحسین
1018 متون فقه (1)  2.0 برادر 0 چهار شنبه12:00 10:30 ش کلاس 1002 08:30 02/11/92  ایراندوست محمدحسین
1056 متون فقه (3)  2.0 خواهر 0 یکشنـــبه10:00 08:30 ش کلاس 1114 10:30 24/10/92  کریمی نسرین
1057 متون فقه (3)  2.0 برادر 9 دوشـــنبه14:30 13:00 ش کلاس 1010 10:30 24/10/92  احمدی سید محمد مهدی
1058 متون فقه (3)  2.0 برادر 11 دوشـــنبه16:15 14:45 ش کلاس 1010 10:30 24/10/92  احمدی سید محمد مهدی
1986 متون فقه (3)  2.0 مختلط 0 دوشـــنبه18:30 16:30 ش کلاس 1101 10:30 24/10/92  علیزاده طباطبائی سیدحسین
1951 مقدمه علم حقوق  2.0 برادر 13 یکشنـــبه18:00 16:30 ش کلاس 1104 08:30 18/10/92  علیزاده طباطبائی سیدحسین
1939 مقدمه علم حقوق  2.0 خواهر 0 چهار شنبه16:15 14:45 ش کلاس 2213 08:30 18/10/92  مهدیزاده ابوالقاسم
1001 مقدمه علم حقوق  2.0 برادر 0 دوشـــنبه10:00 08:30 ش کلاس 1201 08:30 18/10/92  شریعتمدار تهرانی محسن
1002 مقدمه علم حقوق  2.0 برادر 4 دوشـــنبه12:00 10:30 ش کلاس 1201 08:30 18/10/92  شریعتمدار تهرانی محسن
1003 مقدمه علم حقوق  2.0 خواهر 5 دوشـــنبه16:15 14:45 ش کلاس 1114 08:30 18/10/92  صالح زهرا
1028 کارتحقیقی (1)  1.0 خواهر 11 شنبـــــه18:00 16:30 ش کلاس 1104 08:30 21/10/92  محمدی مهدی
1029 کارتحقیقی (1)  1.0 برادر 1 شنبـــــه16:15 14:45 ش کلاس 1104 08:30 21/10/92  محمدی مهدی
1062 کارتحقیقی (2)  1.0 مختلط 0 سه شنبــه18:00 16:30 ش کلاس 1112 00:00  / /  صفریان علی
1063 کارتحقیقی (2)  1.0 مختلط 0 پنج شنـبه10:00 08:30 ش کلاس 1204 00:00  / /  حکاک زاده محمدرضا
1769 کارتحقیقی (2)  1.0 مختلط 0 سه شنبــه16:15 14:45 ش کلاس 2113 00:00  / /  اشعری محمدعلی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:18 ق.ظ

With thanks! I appreciate this!
uk pharmacy online viagra to buy viagra online cheap viagra uk where can i buy cheap viagra buy viagra online without buy viagra online without safe place to buy viagra online buy viagra thailand viagra prescription cheapest viagra pills online
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:59 ب.ظ

Fine tips. Thanks a lot.
click now cialis from canada costo in farmacia cialis cialis manufacturer coupon cialis sicuro in linea we use it cialis online store cialis without a doctor's prescription can i take cialis and ecstasy cialis generico postepay cialis tablets india cialis 100mg cost
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:26 ق.ظ

You've made your stand pretty clearly!.
cialis 100mg suppliers cialis 20 mg venta de cialis canada bulk cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis dosage recommendations cialis soft tabs for sale look here cialis order on line i recommend cialis generico only now cialis for sale in us
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:06 ق.ظ

Effectively spoken without a doubt! !
cialis super kamagra precios de cialis generico cialis 20 mg click now cialis from canada tadalafilo cialis qualitat cialis baratos compran uk cialis prezzo al pubblico preis cialis 20mg schweiz cialis generic tadalafil buy
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:05 ق.ظ

Great write ups. Regards!
click here to buy cialis cialis soft tabs for sale cialis wir preise acquisto online cialis cialis purchasing how to buy cialis online usa the best site cialis tablets cialis patent expiration wow cialis 20 click here take cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:05 ب.ظ

Excellent tips. Regards.
buy viagra online without prescription with overnight delivery viagra usa online is it legal to buy viagra viagra pfizer buy online where to buy sildenafil uk buy discount viagra online where yo buy viagra can i buy viagra without a prescription where to buy viagra to buy viagra
شنبه 18 فروردین 1397 10:02 ق.ظ

Kudos, Plenty of data.

usa cialis online tadalafil 20mg cialis 20mg cialis for sale cialis herbs cialis prezzo al pubblico precios cialis peru sialis what is cialis can i take cialis and ecstasy
شنبه 4 فروردین 1397 09:51 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
wow cialis tadalafil 100mg safe site to buy cialis online prix de cialis buy cialis online legal free generic cialis chinese cialis 50 mg cialis generico en mexico cialis mit grapefruitsaft buy online cialis 5mg cialis generic tadalafil buy
جمعه 24 آذر 1396 05:07 ب.ظ
با تشکر از شما برای یک سایت دیگر قابل اطمینان این
جای دیگری می تواند نوع اطلاعاتی که در این راه کامل وجود دارد، دریافت کنم؟
من یک ماموریت دارم که در حال حاضر کار می کنم، و من در نگاه بوده ام
برای چنین اطلاعاتی
سه شنبه 7 آذر 1396 07:23 ب.ظ
مقاله بزرگ! ما به این فوق العاده عالی متصل هستیم
محتوا در سایت ما نگه داشتن نوشتن خوب
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:51 ب.ظ
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید. من قطعا آن را digg و شخصا به دوستانم توصیه می کنم.
من مطمئن هستم که از این وبسایت بهره مند خواهند شد.
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:38 ق.ظ
Aw, this was an extremely good post. Finding the time and
actual effort to create a very good article… but
what can I say… I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.
شنبه 14 مرداد 1396 06:24 ق.ظ
Nice blog here! Also your site loads up fast! What host are you using?
Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol
جمعه 9 تیر 1396 06:37 ب.ظ
If some one wants expert view on the topic of blogging and site-building after that i recommend
him/her to pay a quick visit this website, Keep up the fastidious job.
سه شنبه 6 تیر 1396 02:21 ب.ظ
If you are going for best contents like myself, only pay a visit this
website all the time as it presents feature contents, thanks
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:23 ق.ظ
I savor, lead to I discovered just what I was taking a look
for. You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.

Bye
چهارشنبه 23 فروردین 1396 03:51 ق.ظ
Thanks for any other fantastic article. Where else may just anyone
get that kind of info in such an ideal way of writing?

I have a presentation subsequent week, and
I am on the search for such info.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :